ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
Սեպտեմբերի
11 - 15
ՀԷՑ-ի անձնակազմի համար

30 ժամ ինտենսիվ դասապրոցես
ԷԳՀԻ-ն կազմակերպում է
գործող կազմակերպությունների էներգետիկ անձնակազմի համար որակավորման բարձրացման մասնագիտական դասընթացներ։
Դասընթացն այն էներգետիկների համար է, ովքեր զբաղվում են տեխնիկական, շահագործման և կառավարման հարցերով։


Համաձայն ՀՀ կառավարության 1933-Ն առ 23.11.2006թ. և 1939-Ն առ 23.11.2006 որոշումների

Դասընթացների մասնակցությունը և համապատասխան կարգի առկայությունը պարտադիր է.
Այն կազմակերպությունների համար, որոնք չունեն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված կարգով էլեկտրատեխնիկական անձնակազմի նախնական ուսուցման, հրահանգավորման և գիտելիքների ստուգման համար համապատասխան որակավորման էլեկտրատեխնիկական ղեկավար անձնակազմ։
Այն ընկերությունների համար, որոնք սեփական հաստիքում ունեն էներգետիկ, էլեկտրիկ կամ էլեկտրամեխանիկ աշխատակից և/կամ էլեկտրասնուցումն ապահովող և շահագործող մասնագետներ, օրինակ ՓՄՁ-ներ, արտադրություն ծավալող ՍՊԸ-ներ, էլեկտրասարքավորումներ շահագործող կազմակերպություններ և այլն։
Այն ընկերությունների և/կամ անհատ մասնագետների համար, ովքեր ցանկանում են մասնակցել մեր ինստիտուտի կողմից անցկացվող որակավորման բարձրացման դասընթացներին և ստանալ էլեկտրաանվտանգության համապատասխան խմբի վկայական։
ՌՈՒԲԵՆ ԿԱՐԵՆԻ ԵՂՈՅԱՆ
«Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ
Գլխավոր տնօրեն


Հարգելի մասնակից,
Մեր ինստիտուտը՝ ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության «Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ-ն, հանդիսանալով ԵՏՄ և տարածաշրջանի առաջատարն էներգետիկայի ոլորտում, ունի էներգետիկ համակարգերի կադրերի վերապատրաստման բազմամյա փորձ:
Մեր թիմը համալրված է բարձր որակավորում ունեցող դասախոսական անձնակազմով և բարձրակարգ մասնագետներից կազմված հանձնաժողովներով:
Երաշխավորում ենք, որ մասնակցելով որակավորման բարձրացման դասընթացներին՝ Ձեր էներգետիկները կստանան էլեկտրաանվտանգության համապատասխան խմբերի վկայականներ և էապես կնպաստեն կազմակերպության անվտանգ գործունեությանը։
Էլեկտրատեղակայանքների սպասարկող և շահագործող տեխնիկական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթացների կազմակերպման պլանը կազմվում է ըստ պատվիրատու կազմակերպության պահանջների։
Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտը ցուցաբերում է ճկուն մոտեցում՝ դասացուցակի ու դասապրոցեսների կազմակերպման ու անցկացման գրաֆիկների գործում:

Արդյունքում կազմակերպվում են որակավորման բարձրացման և էլեկտրաանվտանգության համապատասխան խմբերի որակավորման համապատասխանեցման քննություններ (համակարգչային տեստավորում) և հանձնվում էլեկտրաանվտանգության համապատասխան խմբերի վկայականներ։

Էլեկտրաանվտանգության համապատասխան խմբի

ԴԱՍԸՆԹԱՑԱՎԱՐՆԵՐ
ՏԻԳՐԱՆ ԳՆՈՒՆԻ
tigran.gnuni@energinst.am
Տ.գ.թ., դոցենտ, ԷԳՀԻ գլխավոր տնօրենի տեղակալ գիտական գծով
Ավելի քան 43 հոդվածների, 50 գիտատեխնիկական հաշվետվության հեղինակ է: Ունի 2 հեղինակային վկայական:
Գիտատեխնիկական բնագավառում աշխատանքային փորձը՝ 41 տարի, որից ԷԳՀԻ-ում՝ 32:

Առարկա՝
Էներգետիկ. բիզնես և կառավարում:
Էներգետիկայի սակագնային քաղաքականություն:
Էներգահամակարգի աշխատանքի արդիական ռեժիմներ:
ՎԱՀԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
vahan.sargsyan@energinst.am
Տ.գ.թ., ԱՊՀ վաստակավոր էներգետիկ, ԷՌԿ տնօրեն
Ավելի քան 54 հոդվածների, 40 գիտատեխնիկական հաշվետվության հեղինակ է: Ունի 2 հեղինակային վկայական: Գիտատեխնիկական բնագավառում աշխատանքային փորձը՝ 31 տարի, որից ԷԳՀԻ-ում՝ 12:
Առարկա՝
ՀՀ Էներգահամակարգի կառուցվածքը, առանձնահատկությունները, զարգացման հեռանկարները:
Տարածաշրջանային համագործակցություն:
ԼԵՎՈՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
levon.h@energinst.am
Ինժեներ-էլեկտրիկ, ԱՊՀ վաստակավոր էներգետիկ, ԷԳՀԻ գլխավոր ճարտարագետ
Ավելի քան 26 գիտատեխնիկական հաշվետվության հեղինակ է: Գիտատեխնիկական բնագավառում աշխատանքային փորձը՝ 44 տարի, որից ԷԳՀԻ-ում՝ 9 տարի:
Առարկա՝
Ե/Կ-ի նոր սարքավորումներ, անվտանգություն:
Օդային և մալուխային գծեր, նրանց հարաչափերը, շահագործումը:
ՎԻՏԱԼԻ ՍԱՖԱՐՅԱՆ

Տ.գ.թ., դոցենտ,
ԷԳՀԻ Էլեկտրաէներգետի-կական լաբորատորիայի վարիչ,

ԷԳՀԻ Ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննական հանձնաժողովի նախագահ:
Ավելի քան 70 հոդվածների և մոտ 100 գիտատեխնիկական հաշվետվության հեղինակ է: Էլեկտրաէներգետիկական մասնագիտական Մենագրության հեղինակ է:
Գիտատեխնիկական բնագավառում աշխատանքային փորձը ԷԳՀԻ-ում՝ 44 տարի:
Առարկա՝
Տեսական էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներ
ԼԵՎՈՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
levon1955@gmail.com
Ինժեներ-էլեկտրիկ,
ԱՊՀ վաստակավոր էներգետիկ,
ԱԿՎՈԲԲ վարիչ
Գրեթե 5 գիտատեխնիկական հաշվետվության հեղինակ է:
Գիտատեխնիկական բնագավառում աշխատանքային փորձը՝ 40 տարի, որից ԷԳՀԻ-ում՝ 10 տարի:

Առարկա՝
Օդային էլեկտրահաղորդման գծեր (0.4/10 կՎ):
Աշխատանքի պաշտպանության անվտանգություն
ԱՐԱՄ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
aram.h@energinst.am
Տ.գ.թ., ԷԽԼ վարիչ
Ավելի քան 19 հոդվածների, 15 գիտատեխնիկական հաշվետվության հեղինակ է: Ունի 1 հեղինակային վկայական: Գիտատեխնիկական բնագավառում աշխատանքային փորձը՝ 15 տարի ԷԳՀԻ-ում:
Առարկա՝
Էլ.ցանցերի աշխատանքային ռեժիմներ:
Ռեժիմային հաշվարկներ: Ռեժիմների կառավարում:
Ռեակտիվ հզորության կոմպենսացիա:
Էլեկտրական հզորության և էներգիայի չափումները:
ՍԵՐԳԵՅ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
sergey.abrahamyan.52@gmail.com
Ինժեներ-էլեկտրիկ, ԱԿՎՈԲԲ առաջատար գիտ.աշխատող:
Inogate ծրագրերից մեկի տարածքային աշխ. խմբի ղեկավար:
էներգարդյունավետ տեխնոլոգիաների կիրառման և ոլորտի գործունեությունը կարգավորող բազմաթիվ նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի հեղինակ և համահեղինակ է:
Գիտատեխնիկական բնագավառում աշխատանքային փորձը՝ 40 տարի, որից ԷԳՀԻ-ում՝ 9 տարի:
Առարկա՝
Հողակցումները 0.38 կՎ լարման ցանցերում:
Էներգետիկայի ոլորտը կարգավորող նորմատիվ-իրավական և նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերը:
ԳԱԳԻԿ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
Ինժեներ-էլեկտրիկ, ԱԿՎՈԲԲ գիտ.աշխատող
Գիտատեխնիկական բնագավառում աշխատանքային փորձը՝ 40 տարի, որից ԷԳՀԻ-ում՝ 8 տարի:
Առարկա՝
Օդային էլեկտրահաղորդման գծեր (35/110 կՎ):
Առաջին օգնության կանոններ
ՍԵՎԱԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
sevakgevorgyan@yandex.ru
Տ.գ.թ., գիտ․աշխատող
Ավելի քան 9 հոդվածների, 4 գիտատեխնիկական հաշվետվության հեղինակ է: Գիտատեխնիկական բնագավառում աշխատանքային փորձը՝ 9 տարի, որից ԷԳՀԻ-ում՝ 7 տարի:
Առարկա՝
Էլեկտրական ցանցերի լարման կոմուտացիոն ապարատներ։
ՌՈՒԲԵՆ ՄՈՒՐԱՅԱՆ
9035106306@mail.ru
Տ.գ.թ., առաջատար գիտ․աշխատող
Ավելի քան 61 հոդվածների և գիտատեխնիկական հաշվետվությունների հեղինակ է: Գիտատեխնիկական բնագավառում աշխատանքային փորձը՝ 47 տարի, որից ԷԳՀԻ-ում՝ 25 տարի:
Առարկա՝
Էլեկտրական բաշխիչ ցանցերի տնտեսական և տեխնիկական արդիականացում և արդյունավետության բարձրացում։
Սեպտեմբերի 11-15
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի
Ճարտարագիտական անձնակազմի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման դասընթացներ

Այս շաբաթվա դասընթացների մասնակիցներն են՝ 35-110 կՎ օդային գծերի անձնակազմը, 14 մարդ:
Դասընթացները վարելու են «Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի դասախոսական անձնակազմը, հրավիրված դասախոս՝
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ-ի անվտանգության դեպարտամենտի առաջատար ճարտարագետ Արտեմ Առաքելյան:
Օգոստոսի 21-25
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի
Ճարտարագիտական անձնակազմի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման դասընթացներ

Այս շաբաթվա դասընթացների մասնակիցներն են՝ 0.4-6(10)կՎ օդային գծերի անձնակազմը, 15 մարդ:
Դասընթացները վարելու են «Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի դասախոսական անձնակազմը, հրավիրվածդասախոս՝ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ-ի անվտանգության դեպարտամենտի առաջատար ճարտարագետ Արտեմ Առաքելյան:
Օգոստոսի 7-11
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի
Շահագործող անձնակազմի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման դասընթացներ

Այս շաբաթվա դասընթացների մասնակիցներն են՝ ՏԵ / ԲԵ շահագործող անձնակազմը, 17 մարդ:
Դասընթացները վարելու են «Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի դասախոսական անձնակազմը, հրավիրված դասախոս՝ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ-ի անվտանգության դեպարտամենտի առաջատար ճարտարագետ Արտեմ Առաքելյան:
Հուլիսի 24-28
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի
Ճարտարագիտական անձնակազմի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման դասընթացներ

Այս շաբաթվա դասընթացների մասնակիցներն են՝ «Կենտրոն» ՏՀՏ ՇՇ-ներից՝ ՕՇԽ անձնակազմը և մասնաճյուղերից կարգավարներ, 17 հոգի:
Դասընթացները վարելու են «Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի դասախոսական անձնակազմը, հրավիրված դասախոս՝ Կարեն Խոջագորյան, ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով:
ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ
ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ
ԾՐԱԳԻՐ
 1. ՀՀ Էներգահամակարգի կառուցվածքը, առանձնահատկությունները, զարգացման հեռանկարները: Տարածաշրջանային համագործակցության խնդիրները՝ 1 ժամ
 2. 0,38 - 110 կՎ լարման էլեկտրական ցանցեր: Էլեկտրամատակարարման ռադիալ, մագիստրալային և խառը սխեմաներ: Ցանցերի տվյալների բազաների կառուցվածքը՝ 1 ժամ
 3. Ուժային տրանսֆորմատորների շահագործումը՝ 2 ժամ
 4. 110 և 35 կՎ էլեգազային անջատիչների կառուցվածքը, առանձնահատկությունները և շահագործումը (LW 36-126, LW 36-40.5, KYN-28-12 տիպերի)՝ 2 ժամ
 5. 110 և 35 կՎ բաժանիչների կառուցվածքային առանձնահատկությունները և շահագործումը (GW 4F-126, GW 4-40.5 տիպի)՝ 2 ժամ
 6. 6/10 կՎ բաշխիչ բջիջների կառուցվածքային առանձնահատկությունները շահագործում (KYN 28-12 տեսակի)՝ 1 ժամ
 7. 110 կՎ հոսանքի և լարման տրանսֆորմատորների շահագործում (LB6-110GYW2, JDCF-110-GYW2 տեսակի)՝ 2 ժամ
 8. Բարձր լարման տեխնիկայի տարրերը: Նոր տիպի գերլարման սահմանափակիչների շահագործում: Բարձրավոլտ ներանցումների և մեկուսիչների շահագործում՝ 2 ժամ
 9. 0,4-110 կՎ էլեկտրական ցանցերի ռելեական պաշտպանություն և ավտոմատիկա՝ 2 ժամ
 10. 110 կՎ ՕԳ-ի ռելեական պաշտպանություն և ավտոմատիկա թվային սարքվածքներով՝ 2 ժամ
 11. 110 կՎ սեկցիոն անջատիչի ռելեական պաշտպանություն և ավտոմատիկա թվային սարքվածքներով՝ 1 ժամ
 12. 110 կՎ սեկցիոն անջատիչի ռելեական պաշտպանություն և ավտոմատիկա թվային սարքվածքներով՝ 1 ժամ
 13. Էլեկտրական ցանցի չեզոքի ռեժիմները: GW13-126W ուժային տրանսֆորմատորի չեզոքի միաֆազ հողակցիչի շահագործում՝ 2 ժամ
 14. Էլեկտրաէներգիայի որակի ցուցանիշները և որակյալ էլեկտրամատակարարման ապահովում: Էլեկտրամատակարարման համակարգի անվտանգության և հուսալիության հարցեր: Հրաժարումների վիճակագրություն՝ 1 ժամ
 15. Էլեկտրաէներգիայի չափումներն էլեկտրաէներգետիկական համակարգում: Չափագիտական սխալանքները և նրանց կախվածությունը բեռնվածքից՝ 1 ժամ
 16. Ցածր լարման կոմուտացիոն ապարատների շահագործում: Ընդհանուր դրույթներ վթարների վերացման վերաբերյալ՝ 2 ժամ
 17. 110/35/10 կՎ ե/կ-ների օպերատիվ փոխանջատումներ կատարելու ընդհանուր կանոններ՝ 1 ժամ
 18. Կազմակերպության անվտանգության ստանդարտի պահանջները՝ 4 ժամ

ՓՈՔՐԻԿ ԱԿՆԱՐԿ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
«Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲ ընկերությունը (ԷԳՀԻ) հիմնադրվել է 1948 թվականին և հանդես է եկել որպես Էլեկտրաէներգետիկական լաբորատորիա: Ներկայումս ինստիտուտը հանդիսանում է ինքնաֆինանսավորվող փակ բաժնետիրական ընկերություն՝ ունի ՀՀ Կառավարության 100% պետական սեփականություն:

ԷԳՀԻ-ն Հայաստանի էներգետիկայի և էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտներում գործող հետազոտական և ճարտարագիտական առաջատար ընկերություն է: ԷԳՀԻ-ի իրավասությունների շրջանակը ներառում է էներգետիկ քաղաքականություն, նորմերի և ստանդարտների մշակում էներգետիկական ոլորտի տարբեր ճյուղերի համար, էներգաարդյունավետության, էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկական նախագծերի նպատակով կատարվող գիտական և տեխնիկական փորձաքննություն և տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն, ինչպես նաև՝ էլեկտրաէներգետիկական հարաչափեր և էներգետիկական սեկտորի ռեժիմներ, ներառյալ էներգիայի արտադրություն, հաղորդում և բաշխում, կորուստների վերլուծություն, դրանց նվազեցման և ցանցերի օպտիմալացման միջոցառումների մշակում, որոշակի համակարգչային ծրագրերի մշակում, էներգիայի արտադրման բնապահպանական խնդիրներ, էներգետիկայի ոլորտում և միջհամակարգային կապերում իրականացվող մոդելավորում և երկարաժամկետ պլանավորում:


ՄԵԶ ԱՐԴԵՆ ՎՍՏԱՀԵԼ ԵՆԷԳՀԻ-ում համապատասխան որոկավորման բարձրացման դասընթացներին մասնակցել և
քննություն են հանձնել հետևյալ խոշոր կազմակերպությունների համապատասխան մասնագետները,
որոնցից շատերի մասնակցությունն արդեն ունի պարբերական բնույթ։
Նրանք դարձել են ԷԳՀԻ գործընկերները, ովքեր տարեցտարի վերապատրաստման են գալիս
խմբերով և/կամ փուլերով:
✔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
✔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ
✔ «ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆ («ԱՐՄԵՆԻԱ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ» փակ բաժնետիրական ընկերություն)
✔ «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ
✔ «ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ)
✔ Ա.Ի. ԱԼԻԽԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ (ԵՐԵՎԱՆԻ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ) հիմնադրամ
✔ «ՀԱՅԷԼԵԿՏՐԱՄԵՔԵՆԱ» բաց բաժնետիրական ընկերություն (ԲԲԸ)
✔ «ՌՈՒՍԱԼ ԱՐՄԵՆԱԼ» ՓԲԸ
«ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑ»


«ՄՏՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՓԲԸ
/VivaCell-MTS - ՎիվաՍել-ՄՏՍ/
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

1. Տեսական էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներ՝ 2 ժամ
/դասախոս՝ Վ.Սաֆարյան/
2. Նոր սարքավորումներ և աշխատանքի անվտանգության պարագաներ, հարմարանքներ, սարքեր՝ 2 ժամ
/դասախոս՝ Լ.Հակոբյան/
3. Էլեկտրակայանքների շահագործման անվտանգության կանոններ՝ 2 ժամ /դասախոս՝ Լ.Վարդանյան/
4. Հողակցումները 0.38 կՎ լարման ցանցերում,
- Էներգետիկայի ոլորտը կարգավորող նորմատիվ-իրավական և նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերը՝ 2 ժամ
/դասախոս՝ Ս.Աբրահամյան/
5. Էներգետիկ օբյեկտներում հոսանքահարումից, գազային թունավորումից և այլ դժբախտ պատահարներից տուժածներին առաջին օգնություն ցույց տալու կանոններ՝ 2 ժամ
/դասախոս՝ Գ.Դանիելյան/
Հունիսի 12–16
ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
ՀԷՑ-Ի ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԱՄԱՐ
Ավարտվեցին Էլեկտրատեխնիկական անձնակազմի առաջին խմբի Որակավորման բարձրացման դասընթացները:
Վերջին դասը Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ-ի մասնաճյուղերի գլխավոր ճարտարագետների ու ՇՇ պետի տեղակալների համար ամբողջությամբ փորձի փոխանակում էր։
Ավարտին ունկնդիրներին հանձնվեցին ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐ:
ՀՈՒՆԻՍԻ 12–16

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
ՀԷՑ-Ի ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԱՄԱՐ

Իր տրամաբանական ավարտին հասավ նաև ԱՏ / ՏՇ առաջատար ճարտարագետների խմբի «Ճարտարագիտական անձնակազմի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման դասընթացներ»-ը:
Վերջին պրակտիկ դասի անցկացման և վկայականների հանձնման համար հրավիրված էր Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ-ի անվտանգության դեպարտամենտի առաջատար ճարտարագետ՝ Արտեմ Առաքելյանը:
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔ
Մասնակցելով ԷԳՀԻ էլեկտրատեղակայանքների սպասարկող և շահագործող տեխնիկական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթացներին Դուք կստանաք
Էլեկտրաանվտանգության համապատասխան խմբի վկայական
Տեխնիկական - ուսումնական նյութերի և գրականության տրամադրում e-mail - ով, կամ էլեկտրոնային կրիչի վրա
Մասնակցության վկայական և հնարավորություն հետագայում ատեստացիա անցնելու՝ առանց դասընթացների մասնակցության
Կիսվեք Ձեր Ընկերների հետ!
Եթե Ձեզ հետաքրքրեց մեր դասընթացը, կամ եթե կարծում եք, որ կարող են հետաքրքրություն առաջացնել Ձեր ընկերների շրջապատում, գրե՛ք, կիսվե՛ք տպավորություններով մեր՝ ԷԳՀԻ Facebook-յան պաշտոնական էջում:
ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ
Մյասնիկյան պող․ 5/1, 0025, Երևան, ՀՀ
Հեռ․/ֆաքս +/374 10/ 55-95-69

E-mail: trainings@energinst.am
ԷԳՀԻ կայքը
ԷԳՀԻ Facebook-յան էջը

Դասընթացի պատասխանատու
ԷԳՀԻ ԱԿՎՈԲԲ վարիչ՝
Լևոն Վարդանյան
+/374 10/ 55-95-86

Made on
Tilda